KANCELARIA ADWOKATA TOMASZA KRÓLCZYKA

"Serdecznie witam Państwa na stronie internetowej mojej Kancelarii. Jej Misją jest pasja, zaangażowanie i fachowość w niesieniu pomocy prawnej przedsiębiorcom, jak również klientom indywidualnym" - Tomasz Królczyk.

 

O kancelarii

Najbardziej wąskim spektrum specjalizacji Kancelarii są sprawy karne (przestępstwa "zwykłe", jak i popełnione w ramach zorganizowanej grupy przestępczej), szeroko rozumiane cywilne gospodarcze (obsługa przedsiębiorców), z zakresu prawa medycznego oraz rodzinne.

Zapraszam do zapoznania się z ofertą i skorzystania z moich usług.

 

 

Nemo se ipsum accusare tenetur – Nikogo nie można zmusić do oskarżenia siebie samego

Czytaj więcej

Iustita est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi - Sprawiedliwość jest stałą i niezmienną wolą przyznania każdemu należnego mu prawa

Czytaj więcej

Volenti non fit iniuria – Zgadzającemu się nie dzieję się krzywda

Czytaj więcej

Fiat iustitia, pereat mundus – Niech ginie świat, byleby działa się sprawiedliwość

Czytaj więcej

Nulla potentia super leges esse debet – Żadna władza nie stoi nad prawem

Czytaj więcej

Patere quam ipse fecisti legem – Poddaj się prawu, które sam ustanowiłeś

Czytaj więcej
Top